Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Publikováno v Základní škola

DSC 1424  Právní forma příspěvková organizace
  Součástí organizace:
  1. Základní škola, Trnávka 89
  2. Školní družina, Trnávka 89
  3. Školní jídelna-výdejna, Trnávka 89

  Zřizovatel Obec Trnávka
  Ředitelka školy:
  Mgr. Ivana Vidličková
 
Vyučující:
Mgr. Ivana Vidličková    I. tř. (1. ročník)
Mgr. Jarmila Maralíková   III. tř. (2. ročník)
Mgr. David Dolejší  II. tř. (3. a 4. ročník)
 
Školní družina
Vychovatelka:
Mgr. Kristýna Matýsková
 
Výchovný poradce:

Mgr. Ivana Vidličková

Metodik prevence:
Mgr. Kristýna Matýsková


Škola poskytuje vzdělání dětem z Trnávky a Kateřinic. Práce pedagogů je podporována rodiči, kteří jsou sdruženi v Klubu rodičů.

Školská rada
Předseda:
Mgr. David Dolejší
 
Členové:
Jaroslav Rejlek
Leona Londinová

Základní škola Trnávka oslavila ve dnech 10.-11.12.2005 130. výročí svého založení.

Jednopatrová budova základní školy byla postavena r. 1875 - 76. Ještě před ukončením stavby byla na den sv. Kateřiny církevně posvěcena a odevzdána svému účelu. Před otevřením nové školy se vyučovalo v rodinných domcích, později i v zámku a od roku 1796 osmdesát let v tzv. "Staré škole". Roku 1882 daroval rytíř Dr. Filip Harasovský škole pozemek, který dosud slouží jako školní zahrada. Opakovaně daroval škole větší peněžní obnosy, za něž byly pořizovány pomůcky a knihy do školní knihovny.
Nová škola byla po svém otevření pouze jednotřídní. Všech 201 žáků vyučoval jako první učitel Jan Richter z tehdejšího Velkého Petřvaldu. Významně se do historie školy zapsali učitelé, jako byl pan Ludvík Hlaváč, jenž zde působil v letech 1884 - 1903 a za svého působení na škole usiloval o její rozšíření a o založení knihovny pro děti. Po jeho odchodu jej na místě ředitele vystřídal pan František Štindl, který zde prožil 37 let, v nichž pro školu i obec mnohé udělal. Dalšími významnými osobnostmi byli František Běgus, který byl pro své vlastenectví umučen v koncentračním táboře; Jaroslav Šimíček, jenž zde působil 17 let; Bohumil Čapka, pod jehož vedením byla škola zvelebena a zmodernizována a Marie Šimečková, která rozvoji trnavské školy obětavě věnovala 38 let svého života.

Fotogalerie