"Rybníky v Trnávce" - přírodní rezervace

Publikováno v Přírodní rezervace

V roce 2002 byla zřízena přírodní rezervace "Rybníky v Trnávce", která zahrnuje kromě samotných rybníků i přilehlé koryto potoka s okolní nivou a loukou nad zámkem. Tato přírodní rezervace je bohatá na vzácné obojživelníky.