Myslivecké sdružení Trnávka - Kateřinice

Publikováno v Sdružení nebo spolek

Nové uspořádání honiteb stanovil novelizovaný zákon o myslivosti z roku 1992. Tudíž i u nás, byla vytvořena nová honitba s názvem Trnávka - Kateřinice. Vlastníkem honitby je Honební společenstvo Trnávka - Kateřinice a Lesy České republiky s.p. Frenštát p.R..

Nová honitba se nachází v podhůří Beskyd. Je středně členitá. Skládá se z polí, luk, malých lesíků i větších lesních komplexů a ze tří menších vodních ploch. Zastoupení dle výměry podle jednotlivých kultur:
Zemědělská půda 752 ha
Lesní půda 304 ha
Vodní plocha 4 ha
Ostatní plocha 9 ha
Celkem 1069 ha

Nejnižší bod v honitbě je Důlní zahrada (za p. Mrázkem) a to 242 m, nejvyšší bod je vrchol lesního komplexu Hájek v Kateřinicich. Společné hranice má naše honitba s Příborem II., Mošnovem a Petřvaldem. Tyto honitby se nacházejí v okrese Nový Jičín. Dále hraničíme se Starou Vsí n/O, Brušperkem, Fryčovicemi a Rychalticemi, které se nacházejí v okr. Frýdek - Místek a zároveň tvoří hranici mezi oběma okresy.
V naší honitbě je z užitkové zvěře zajíc, bažanti, koroptev, srnčí a v poslední době se střídavě objevuje zvěř jelení i divoká prasata. Není to zvěř stálá a je se střídavými úspěchy lovená.
Myslivecké sdružení má ve své honitbě 2 myslivecké chaty, které slouží společenským účelům. Hospodářem sdružení je pan Jindřich Seibert.
Myslivecké sdružení Trnávka-Kateřinice pořádá pravidelně na začátku plesové sezóny "Myslivecký ples" a během letních měsíců "Myslivecké odpoledne". Na každé akci nechybí výborná myslivecká kuchyně.