NERUŠILOVÁ JANA

Publikováno v Obecní úřad

 • administrativní pracovnice
 • hlášení místního rozhlasu
 • vedení spisové agendy
 • knihovnice

Obecní úřad obce Trnávka

Publikováno v Obecní úřad

Sídlo obecního úřadu se nachází v budově zámku.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Oficiální název: Obec Trnávka
Datová schránka ID: 6mka7kv
Adresa: Obecní úřad Trnávka, 742 58   Trnávka č.p. 1
Telefon: 556 729 049
Fax: 556 729 049
E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (s elektronickým podpisem)

IČ: 00848441
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 25929-801/0100

Úřední hodiny na úřadě

Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00
Středa 8:00-12:00 13:00-17:00

E-podatelna

  1. adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Tato adresa je určena pouze pro korespondenci se zaručeným elektronickým podpisem.
  2. adresa umístění elektronické podatelny:
   Obec Trnávka
   č.p. 1
   742 58 Trnávka
  3. kvalifikovaný certifikát obce pro zajištění provozu el. podatelny:
  4. sériové číslo certifikátu jméno/název(CN) platnost od

   platnost do

   1658273 Jana Hájková 16.09.2015

   05.10.2016

   1716608 Dalibor Šimečka 16.09.2015

   05.10.2016


  5. pravidla potvrzování doručování datových zpráv:
   Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
   • zaručený el. podpis oprávněného zaměstnance
   • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
   • evidenční číslo dokumentu přidělené el. podatelnou.
  6. vzor datové zprávy:
   "Vaše podání (ev. číslo) bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH-MIN-SEC k dalšímu zpracování."
  7. technické parametry přijímaných datových zpráv:
   • formát *.txt (prostý text)
   • formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
   • formát *.rtf (ritch text format)
   • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
   • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft  Excel)
   • formát *.jpg, *.tif (grafický formát)
   • formát *.pdf (portable document format)
  8. seznam povolených typů nosičů dat:
   • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
   • se souborovým systémem ISO9660
  9. postup v případě zjištění škodlivého softwaru v přijetí datové zprávy:
   V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem apod.), nebude přijata a toto nepřijetí bude neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.
  10. vyřizování dotazů týkajících se provozu el. podatelny:
   Vaše dotazy týkající se provozu el. podatelny zasílejte na el. adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případně na poštovní adresu obecního úřadu.

  11. seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:
   • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

  Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

  Znak a prapor obce Trnávka

  Publikováno v Znak a prapor

  TrnavkaObecní znak a prapor vychází z doloženého pečetidla z r. 1790, jehož pole neslo vyobrazení tzv. španělského štítu, ve kterém z návrší vyrůstají tři květiny. Významnými držiteli Trnávky byly v historii rody Harasovských z Harasova a Vetterů z Lilie. Motiv tří blíže neurčených květin tak ve znaku obce dostává podobu tří lilií, převzatých z erbu Vetterů z Lilie, přičemž rozvržení znakového štítu je dle dělení erbovního znamení Harasovských z Harasova.
  Obecní znak má modro - stříbrně polcený štít, vlevo pod sebou tři zlaté lilie a vpravo červené břevno.
  Obecní prapor je rozdělen v poměru 1 : 2 na modré žerďové pole se třemi žlutými liliemi pod sebou a vlající pole tvořené třemi vodorovnými pruhy - bílým, červeným a bílým. Barevné řešení znaku odkazuje na oba vrchnostenské rody i na regionální příslušnost obce k Moravě.
  Kombinace stříbrné, červené a modré je převzata z erbu Harasovských z Harasova, zatímco kombinace zlaté a modré náleží rodu Vetterů z Lilie. Stříbrná a červená jsou zároveň také barvami Moravy, k níž obec Trnávka historicky náleží.
  prapor

  Hlášení 16.11.2017

  Publikováno v Hlášení místního rozhlasu

  Klub důchodců Trnávka pořádá v pondělí 27.11.2017 zájezd s exkurzí do IRISY, výr. družstva ván. ozbob ve Vsetíně. Prohlídka výroby je spojená s možností nákupu vánočních ozdob v podnikové prodejně. Zájemci z řad občanů, kteří se chtějí zájezdu zúčastnit, se prosím hlaste u p. Hlavaté na tel. č. 723 502 752. Předběžná cena je cca 180 Kč (včetně vstupného na exkurzi). Odjezd je v 7.30 hodin z autobusových zastávek.

  Hledá se majitel křížené černo-bílé fenky, zhruba 3 měsíce staré. Byla nalezena včera odpoledne 15.11.2017 u rybníku v Trnávce. Pro bližší informace prosím kontaktujte paní Vrábelovou z Kateřinic na tel. č. 774 519 922.

  Hlášení 14.11.2017

  Publikováno v Hlášení místního rozhlasu

  Klub důchodců Trnávka pořádá v pondělí 27.11.2017 zájezd s exkurzí do IRISY, výr. družstva ván. ozbob ve Vsetíně. Prohlídka výroby je spojená s možností nákupu vánočních ozdob v podnikové prodejně. Zájemci z řad občanů, kteří se chtějí zájezdu zúčastnit, se prosím hlaste u p. Hlavaté na tel. č. 723 502 752. Předběžná cena je cca 180 Kč (včetně vstupného na exkurzi). Odjezd je v 7.30 hodin ze zastávek ČSAD.

  Krkošková oznamuje svým pacientům, že v pondělí 20.11.2017 nebude v Trnávce ordinovat.

  Hlášení 10.11.2017

  Publikováno v Hlášení místního rozhlasu

  Pojízdná čistírna peří nabízí své služby v obci Trnávka od 14. do 16.11.2017 od 9.00 do 16.00 hodin u požární zbrojnice. Nabízí čištění peří, šití péřových polštářů a přikrývek. Sypkovinu dodávají.