Výpis všech dokumentů jedné kategorie stav ke dni 24.11.2017
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
24.7.2017
8.8.2017
OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 20/2017 Právní předpisy obce
24.7.2017
8.8.2017
OZV č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 21/2017 Právní předpisy obce
21.12.2016
31.12.2017
Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka 38/2016 Právní předpisy obce
21.12.2016
31.12.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka 38/2016 Právní předpisy obce
21.12.2016
31.1.2017
Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, kterou se vydává požární řád 39/2016 Právní předpisy obce
21.12.2016
31.1.2017
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 - Požární řád 39/2016 Právní předpisy obce
1.7.2016
18.7.2016
Nařízení obce č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 22/2016 Právní předpisy obce
18.12.2015
31.12.2016
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 52/2015 Právní předpisy obce
25.9.2015
31.12.2015
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka 43/2015 Právní předpisy obce
14.10.2011
31.12.2011
1/2011 – OZV č. 1/2011 o místních poplatcích Právní předpisy obce
16.1.2009
nikdy
OZV č. 1/1996 o chovu psů, koček, drůbeže a ostatních hospodářských zvířat na území obce Trnávka Právní předpisy obce
30.7.2006
nikdy
OZV č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část "Územního plánu obce Trnávka" Právní předpisy obce
15.12.2000
30.12.2000
OZV č. 2/2000 O znaku a praporu obce Trnávka a jejich užívání Právní předpisy obce
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava