Elektronická úřední deska Trnávka stav ke dni 24.05.2017
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
18.5.2017
5.6.2017
Záměr obce na pronájem kiosku na koupališti v obci Trnávka 12/2017 Majetkové záměry
2.5.2017
5.6.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 11/2017 Povinné informace
28.4.2017
29.5.2017
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 10/2017 Veřejné vyhlášky
20.4.2017
31.12.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1-2017 Regionu Poodrří 9/2017 Rozpočet
13.4.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2017 obce Trnávka 8/2017 Rozpočet
2.12.2016
31.12.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Trnávka na rok 2017 36/2016 Rozpočet
17.3.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2017 obce Trnávka 6/2017 Rozpočet
17.3.2017
nikdy
Rozpočtové opatření č. 1/2017 obce Trnávka pro rok 2017 - příjmy a výdaje 6/2017 Rozpočet
16.3.2017
31.12.2017
Region Poodří - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2017 a rozpočtového výhledu Regionu Poodří na léta 2017-2021 5/2017 Povinné informace
13.2.2017
nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 2/2017 Povinné informace
13.2.2017
nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 2/2017 Povinné informace
11.1.2017
nikdy
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky 1/2017 Povinné informace
21.12.2016
31.12.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka 38/2016 Právní předpisy obce
21.12.2016
31.12.2017
Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka 38/2016 Právní předpisy obce
21.12.2016
31.12.2017
Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka 38/2016 Obecně závazné vyhlášky
21.12.2016
31.12.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka 38/2016 Obecně závazné vyhlášky
2.12.2016
31.12.2017
Rozpočet obce Trnávka pro rok 2017 (výdaje) 36/2016 Rozpočet
2.12.2016
31.12.2017
Rozpočet obce Trnávka pro rok 2017 (příjmy) 36/2016 Rozpočet
21.6.2016
nikdy
Rozpočtový výhled na léta 2017 - 2018 21/2016 Rozpočet
12.1.2016
31.12.2018
Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kopřivnicí a obcí Trnávka 2/2016 Povinné informace
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava