Elektronická úřední deska Trnávka stav ke dni 20.10.2017
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
16.10.2017
31.10.2017
Záměr obce na odprodej části parcel č. 832 a 735/20 ostatní plocha v k.ú. Trnávka v obci Trnávka 33/2017 Majetkové záměry
16.10.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření obce Trnávka č. 3/2017 32/2017 Rozpočet
16.10.2017
nikdy
Rozpočtové opatření č. 3/2017 32/2017 Rozpočet
19.9.2017
nikdy
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 30/2017 Povinné informace
5.9.2017
nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 27/2017 Povinné informace
17.8.2017
22.10.2017
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.-.21.10.2017 25/2017 Povinné informace
17.8.2017
22.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 24/2017 Povinné informace
17.8.2017
22.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. a 21.10.2017 23/2017 Povinné informace
28.6.2017
31.12.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2-2017 Regionu Poodří 18/2017 Povinné informace
23.6.2017
30.6.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Regionu Poodří za rok 2016 17/2017 Povinné informace
12.6.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření obce Trnávka č. 2/2017 16/2017 Rozpočet
22.5.2017
nikdy
Závěrečný účet obce za rok 2016 13/2017 Rozpočet
20.4.2017
31.12.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1-2017 Regionu Poodří 9/2017 Povinné informace
13.4.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2017 obce Trnávka 8/2017 Rozpočet
2.12.2016
31.12.2017
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Trnávka na rok 2017 36/2016 Rozpočet
16.3.2017
31.12.2017
Region Poodří - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2017 a rozpočtového výhledu Regionu Poodří na léta 2017-2021 5/2017 Povinné informace
13.2.2017
nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 2/2017 Povinné informace
11.1.2017
nikdy
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky 1/2017 Povinné informace
21.12.2016
31.12.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka 38/2016 Právní předpisy obce
21.12.2016
31.12.2017
Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka 38/2016 Právní předpisy obce
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava