Print

HÁJKOVÁ Jana

Posted in Obecní úřad

 • úřednice
 • účetní
 • pokladna obce
 • ověřování podpisů a listin
Print

NERUŠILOVÁ JANA

Posted in Obecní úřad

 • administrativní pracovnice
 • hlášení místního rozhlasu
 • vedení spisové agendy
 • knihovnice
Print

Obecní úřad obce Trnávka

Posted in Obecní úřad

Sídlo obecního úřadu se nachází v budově zámku.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Oficiální název: Obec Trnávka
Datová schránka ID: 6mka7kv
Adresa: Obecní úřad Trnávka, 742 58   Trnávka č.p. 1
Telefon: 556 729 049
Fax: 556 729 049
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (s elektronickým podpisem)

IČ: 00848441
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 25929-801/0100

Úřední hodiny na úřadě

Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00
Středa 8:00-12:00 13:00-17:00

E-podatelna

  1. adresa e-podatelny: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Tato adresa je určena pouze pro korespondenci se zaručeným elektronickým podpisem.
  2. adresa umístění elektronické podatelny:
   Obec Trnávka
   č.p. 1
   742 58 Trnávka
  3. kvalifikovaný certifikát obce pro zajištění provozu el. podatelny:
  4. sériové číslo certifikátu jméno/název(CN) platnost od

   platnost do

   1658273 Jana Hájková 16.09.2015

   05.10.2016

   1716608 Dalibor Šimečka 16.09.2015

   05.10.2016


  5. pravidla potvrzování doručování datových zpráv:
   Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
   • zaručený el. podpis oprávněného zaměstnance
   • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
   • evidenční číslo dokumentu přidělené el. podatelnou.
  6. vzor datové zprávy:
   "Vaše podání (ev. číslo) bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH-MIN-SEC k dalšímu zpracování."
  7. technické parametry přijímaných datových zpráv:
   • formát *.txt (prostý text)
   • formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
   • formát *.rtf (ritch text format)
   • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
   • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft  Excel)
   • formát *.jpg, *.tif (grafický formát)
   • formát *.pdf (portable document format)
  8. seznam povolených typů nosičů dat:
   • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
   • se souborovým systémem ISO9660
  9. postup v případě zjištění škodlivého softwaru v přijetí datové zprávy:
   V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem apod.), nebude přijata a toto nepřijetí bude neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.
  10. vyřizování dotazů týkajících se provozu el. podatelny:
   Vaše dotazy týkající se provozu el. podatelny zasílejte na el. adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. případně na poštovní adresu obecního úřadu.

  11. seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:
   • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

  Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

  Print

  Znak a prapor obce Trnávka

  Posted in Znak a prapor

  TrnavkaObecní znak a prapor vychází z doloženého pečetidla z r. 1790, jehož pole neslo vyobrazení tzv. španělského štítu, ve kterém z návrší vyrůstají tři květiny. Významnými držiteli Trnávky byly v historii rody Harasovských z Harasova a Vetterů z Lilie. Motiv tří blíže neurčených květin tak ve znaku obce dostává podobu tří lilií, převzatých z erbu Vetterů z Lilie, přičemž rozvržení znakového štítu je dle dělení erbovního znamení Harasovských z Harasova.
  Obecní znak má modro - stříbrně polcený štít, vlevo pod sebou tři zlaté lilie a vpravo červené břevno.
  Obecní prapor je rozdělen v poměru 1 : 2 na modré žerďové pole se třemi žlutými liliemi pod sebou a vlající pole tvořené třemi vodorovnými pruhy - bílým, červeným a bílým. Barevné řešení znaku odkazuje na oba vrchnostenské rody i na regionální příslušnost obce k Moravě.
  Kombinace stříbrné, červené a modré je převzata z erbu Harasovských z Harasova, zatímco kombinace zlaté a modré náleží rodu Vetterů z Lilie. Stříbrná a červená jsou zároveň také barvami Moravy, k níž obec Trnávka historicky náleží.
  prapor
  Print

  Úřední deska Obecního úřadu Trnávka

  Posted in Úřední deska

  Fyzická úřední deska se nachází v centru obce u hřiště. Druhá úřední deska se nachází v přízemí budovy zámku.
  Elektronickou úřední desku najdete zde
  Print

  Hlášení 30. 3. 2017

  Posted in Hlášení místního rozhlasu

  Kamenictví Holiš Zubří oznamuje občanům, že v pátek 31.3.2017 od 12.40 do 13.10 hodin se budou přijímat kamenické práce na místním hřbitově. Nabízí broušení starých pomníků a žuly, zhotovování nových pomníků, sekání písma a opravy písma, dále nabízí veškeré betonové opravy kolem pomníků a další pomníkové doplňky. Vše dle přání zákazníka. Případně si můžete sjednat náhradní termín na tel. čísle 739 279 219.

   Obec Trnávka pořádá v sobotu 1.4.2017 akci pod názvem „Jarní úklid Trnávky“. Přijďte prosím pomoct a společně zbavíme okolí Trnávky od odpadků. Více rukou více uklidí! Sraz je u budovy zámku v Trnávce ve 14.00 hodin. Připraveny jsou odměny pro děti a pro všechny zúčastněné malé občerstvení.

  Zápis do 1. ročníku na školní rok 2017/2018 se uskuteční v úterý 4.4.2017 v době od 14.00 do 17.00 hodin v budově Základní školy v Trnávce.

  Print

  Hlášení 29. 3. 2017

  Posted in Hlášení místního rozhlasu

  Kamenictví G.A.L. nabízí své služby a přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční ceny. Pro využití této akční nabídky, je nutné si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na telefonním čísle: 777 888 332. Konzultace je vždy zdarma. Kamenictví nabízí: nové pomníkové sestavy v žulovém provedení; broušení starých pomníků; kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování; a jiné opravy a úpravy vašeho hrobu. Při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva až 30%. Opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777 888 332.

  Print

  Hlášení 28. 3. 2017

  Posted in Hlášení místního rozhlasu

  Kamenictví Holiš Zubří oznamuje občanům, že v pátek 31.3.2017 od 12.40 do 13.10 hodin se budou přijímat kamenické práce na místním hřbitově. Nabízí broušení starých pomníků a žuly, zhotovování nových pomníků, sekání písma a opravy písma, dále nabízí veškeré betonové opravy kolem pomníků a další pomníkové doplňky. Vše dle přání zákazníka. Případně si můžete sjednat náhradní termín na tel. čísle 739 279 219.

  Obec Trnávka pořádá v sobotu 1.4.2017 akci pod názvem „Jarní úklid Trnávky“, kdy dobrovolníci uklízejí okolí Trnávky od odpadků. Sraz je u budovy zámku v Trnávce ve 14.00 hodin. Připraveny jsou odměny pro děti a pro všechny zúčastněné malé občerstvení.