Hlášení 18.10.2017

Publikováno v Hlášení místního rozhlasu

Obecní úřad v Trnávce oznamuje občanům, že v pátek 20.10.2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.10.2017 od 8.00 do 14.00 hodin budou probíhat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti, si mohou zažádat o přenosnou volební urnu domů. Je nutné nahlásit se na obecním úřadě do pátku 20.10.2017 do 12.00 hodin na tel. č. 556 729 049.

Soukromé kamenictví oznamuje občanům, že bude ihned po vyhlášení přijímat zakázky na kamenické práce na místním hřbitově. Nabízí broušení starých pomníků a žuly, zhotovení nových pomníků, opravy písma, veškeré betonáže a opravy kolem pomníků a pomníkové doplňky. Firma zde bude po dobu 3/4 hodiny od vyhlášení.

Společnost MDP GEO s.r.o. informuje občany, že bude v následujících dvou týdnech provádět na území naší obce vytyčení podzemního elektrického vedení nízkého napětí a následně bude provádět geodetické zaměřování. Při výkonu činností jim přísluší oprávněný vstup a vjezd na cizí nemovitosti, v souvislosti se zřizováním, obnovou, a provozováním distribuční soustavy energetické společnosti.