Elektronická úřední deska Trnávka stav ke dni 28.05.2017
 

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
21.12.2016 31.12.2017 Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka
38/2016
21.12.2016 31.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka
38/2016
 

Majetkové záměry

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
18.5.2017 5.6.2017 Záměr obce na pronájem kiosku na koupališti v obci Trnávka
12/2017
 

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
28.4.2017 29.5.2017 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
10/2017
 

Rozpočet

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
22.5.2017
nikdy
Závěrečný účet obce za rok 2016
13/2017
20.4.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1-2017 Regionu Poodrří
9/2017
13.4.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2017 obce Trnávka
8/2017
2.12.2016 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Trnávka na rok 2017
36/2016
17.3.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2017 obce Trnávka
6/2017
17.3.2017
nikdy
Rozpočtové opatření č. 1/2017 obce Trnávka pro rok 2017 - příjmy a výdaje
6/2017
2.12.2016 31.12.2017 Rozpočet obce Trnávka pro rok 2017 (výdaje)
36/2016
2.12.2016 31.12.2017 Rozpočet obce Trnávka pro rok 2017 (příjmy)
36/2016
21.6.2016
nikdy
Rozpočtový výhled na léta 2017 - 2018
21/2016
 

Povinné informace

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
2.5.2017 5.6.2017 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
11/2017
16.3.2017 31.12.2017 Region Poodří - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2017 a rozpočtového výhledu Regionu Poodří na léta 2017-2021
5/2017
13.2.2017
nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
2/2017
13.2.2017
nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
2/2017
11.1.2017
nikdy
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky
1/2017
12.1.2016 31.12.2018 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kopřivnicí a obcí Trnávka
2/2016
 

Právní předpisy obce

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
21.12.2016 31.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka
38/2016
21.12.2016 31.12.2017 Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka
38/2016
16.1.2009
nikdy
OZV č. 1/1996 o chovu psů, koček, drůbeže a ostatních hospodářských zvířat na území obce Trnávka
30.7.2006
nikdy
OZV č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část "Územního plánu obce Trnávka"
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava