Elektronická úřední deska Trnávka stav ke dni 18.11.2017
 

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
21.12.2016 31.12.2017 Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka
38/2016
21.12.2016 31.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka
38/2016
 

Majetkové záměry

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
9.11.2017 28.11.2017 Záměr obce na pronájem části střechy objektu Hasičské zbrojnice
40/2017
 

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
8.11.2017 23.11.2017 Ministerstvo zemědělství: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
39/2017
 

Rozpočet

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
16.10.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření obce Trnávka č. 3/2017
32/2017
16.10.2017
nikdy
Rozpočtové opatření č. 3/2017 - Regionu Poodří
32/2017
12.6.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření obce Trnávka č. 2/2017
16/2017
22.5.2017
nikdy
Závěrečný účet obce za rok 2016
13/2017
13.4.2017
nikdy
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2017 obce Trnávka
8/2017
2.12.2016 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Trnávka na rok 2017
36/2016
2.12.2016 31.12.2017 Rozpočet obce Trnávka pro rok 2017 (výdaje)
36/2016
2.12.2016 31.12.2017 Rozpočet obce Trnávka pro rok 2017 (příjmy)
36/2016
21.6.2016
nikdy
Rozpočtový výhled na léta 2017 - 2018
21/2016
 

Povinné informace

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
7.11.2017 29.1.2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky
38/2017
7.11.2017 29.1.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb prezidenta České republiky
37/2017
7.11.2017 29.1.2018 Oznámení o době a místě konání voleb pro volbu prezidenta České republiky
36/2017
30.10.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2-2017 Regionu Poodří
35/2017
21.10.2017 22.11.2017 Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 - Trnávka - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. 10. 2017
34/2017
19.9.2017
nikdy
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
30/2017
5.9.2017
nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
27/2017
28.6.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2-2017 Regionu Poodří
18/2017
23.6.2017 30.6.2018 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Regionu Poodří za rok 2016
17/2017
20.4.2017 31.12.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1-2017 Regionu Poodří
9/2017
16.3.2017 31.12.2017 Region Poodří - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2017 a rozpočtového výhledu Regionu Poodří na léta 2017-2021
5/2017
13.2.2017
nikdy
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
2/2017
11.1.2017
nikdy
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky
1/2017
12.1.2016 31.12.2018 Veřejnoprávní smlouva mezi městem Kopřivnicí a obcí Trnávka
2/2016
 

Právní předpisy obce

Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č.
21.12.2016 31.12.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka
38/2016
21.12.2016 31.12.2017 Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnávka
38/2016
16.1.2009
nikdy
OZV č. 1/1996 o chovu psů, koček, drůbeže a ostatních hospodářských zvířat na území obce Trnávka
30.7.2006
nikdy
OZV č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část "Územního plánu obce Trnávka"
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava