Archív elektronické úřední desky Trnávka stav ke dni 18.11.2017
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
16.10.2017
31.10.2017
Záměr obce na odprodej části parcel č. 832 a 735/20 ostatní plocha v k.ú. Trnávka v obci Trnávka 33/2017 Majetkové záměry
29.9.2017
13.10.2017
Oznámení o 15. zasedání zastupitelstva obce Trnávka, které se uskuteční ve čtvrtek 12.10.2017 v 19.00 hodin v zasedací místnosti v budově zámku. 31/2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva
15.9.2017
2.10.2017
Jednání Valné hromady Regionu Poodří, které se uskuteční v pondělí 2.10.2017 v 9.00 hodin na zámku v Bartošovicích 29/2017 Povinné informace
14.9.2017
29.9.2017
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (lesní zákon) 28/2017 Veřejné vyhlášky
30.8.2017
14.9.2017
Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 26/2017 Veřejné vyhlášky
17.8.2017
22.10.2017
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.-.21.10.2017 25/2017 Povinné informace
17.8.2017
22.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 24/2017 Povinné informace
17.8.2017
22.10.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. a 21.10.2017 23/2017 Povinné informace
24.7.2017
8.8.2017
OZV č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 21/2017 Právní předpisy obce
24.7.2017
8.8.2017
OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 20/2017 Právní předpisy obce
24.7.2017
8.8.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 21/2017 Obecně závazné vyhlášky
24.7.2017
8.8.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 20/2017 Obecně závazné vyhlášky
25.7.2017
9.8.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Trnávky 22/2017 Územní plán
10.7.2017
19.7.2017
Pozvánka na 14. zasedání zastupitelstva obce Trnávka, které se uskuteční v úterý 18.7.2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti v budově zámku 19/2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva
30.5.2017
15.6.2017
Jednání Valné hromady Regionu Poodří 15/2017 Povinné informace
29.5.2017
8.6.2017
Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Trnávka, které se uskuteční ve čtvrtek 8. 6. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti v budově zámku. 14/2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva
18.5.2017
5.6.2017
Záměr obce na pronájem kiosku na koupališti v obci Trnávka 12/2017 Majetkové záměry
2.5.2017
5.6.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 11/2017 Povinné informace
28.4.2017
29.5.2017
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 10/2017 Veřejné vyhlášky
24.3.2017
3.5.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o upraveném návrhu územního plánu Trnávky, o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, o konání veřejného projednání a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 7/2017 Veřejné vyhlášky - územní plán
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava