Archív elektronické úřední desky Trnávka stav ke dni 28.05.2017
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
24.3.2017
3.5.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o upraveném návrhu územního plánu Trnávky, o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, o konání veřejného projednání a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 7/2017 Veřejné vyhlášky - územní plán
6.3.2017
16.3.2017
Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Trnávka, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 3. 2017 v 19.00 hodin v zasedací místnosti v budově zámku. 4/2017 Pozvánka na jednání zastupitelstva
1.3.2017
16.3.2017
Jednání Valné hromady Regionu Poodří, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 3. 2017 v 9.00 hodin na zámku v Bartošovicích 3/2017 Povinné informace
21.12.2016
31.1.2017
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 - Požární řád 39/2016 Právní předpisy obce
21.12.2016
31.1.2017
Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, kterou se vydává požární řád 39/2016 Právní předpisy obce
21.12.2016
31.1.2017
Komentář k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2016, kterou se vydává požární řád 39/2016 Obecně závazné vyhlášky
21.12.2016
31.1.2017
Obecně závazná vyhláška č.2/2016 - Požární řád 39/2016 Obecně závazné vyhlášky
12.12.2016
20.12.2016
Oznámení o 11. zasedání zastupitelstva obce Trnávka, které se uskuteční v úterý 20. prosince 2016 v 19.00 hodin v zasedací místnosti v budově zámku. 37/2016 Zastupitelstvo
2.12.2016
19.12.2016
Region Poodří - jednání Valné hromady Regionu Poodří - 19. 12. 2016 v 10.00 hodin na zámku v Bartošovicích; Oznámení o bezúplatném převodu majetku; Návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří na rok 2017 35/2016 Povinné informace
8.11.2016
21.12.2016
Oznámení o Návrhu Územního plánu Trnávky, o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, o konání veřejného projednání a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 34/2016 Veřejné vyhlášky - územní plán
8.11.2016
21.12.2016
Oznámení o Návrhu Územního plánu Trnávky, o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, o konání veřejného projednání a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 34/2016 Veřejné vyhlášky - územní plán
15.10.2016
17.11.2016
Výsledky hlasování voleb do Senátu Parlamentu České republiky II. kolo konané dne 14. a 15. 10. 2016 33/2016 Povinné informace
8.10.2016
10.11.2016
Výsledky hlasování voleb do Senátu Parlamentu České republiky I. kolo konané dne 7. a 8. 10. 2016 31/2016 Povinné informace
8.10.2016
10.11.2016
Výsledky hlasování voleb do zastupitelstva kraje konané dne 7. a 8. 10. 2016 32/2016 Povinné informace
22.9.2016
15.10.2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Moravskoslezského (§ 27 zákona č. 130/2000 Sb. v platném znění) volby do Senátu Parlamentu ČR 1. kolo volební obvod 67 (§ 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. v platném znění) 30/2016 Povinné informace
19.9.2016
26.9.2016
Oznámení o 10. zasedání zastupitelstva obce Trnávka, které se uskuteční v pondělí 26.9.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti v budově zámku. 29/2016 Zastupitelstvo
9.9.2016
15.11.2016
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 28/2016 Povinné informace
5.9.2016
13.2.2017
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 27/2016 Povinné informace
5.9.2016
13.2.2017
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 27/2016 Povinné informace
24.8.2016
9.9.2016
Výzva k podání nabídky - "Trnávka chodník I. etapa - část B" 26/2016 Povinné informace
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava